SISEKOOLITUSED

2c8 ja Ettevõtte Ärijuhtimise süsteemi koolitus

Koolitajad:

Miks osaleda
• Tänu protsessijuhtimisele muutuvad ettevõttes toimuvad tegevused sihipärasemaks ja tulusamaks.
• ISO9001:2015 standard pöörab suuremat tähelepanu protsesside kontrollile, mida soovitatakse saavutada protsesside kaardistamise ja sellele järgneva protsesside juurutamise kaudu.
• Tehes suuri kulutusi on võimalik tootlikkust kasvatada, kuid protsessijuhtimisega on seda võimalik teha väikeste kuludega.
• Protsessijuhtimisega kahandatakse oskustööjõu puudujääki.
Koolituse tulemusena osaleja
• teab, mis on protsesside juhtimine ja protsessijuhtimine;
• oskab hinnata oma ettevõtte protsessijuhtimise taset;
• oskab rakendada lihtsamaid protsesside juhtimise tööriistu oma töös;
• omab teadmisi keerulisematest protsesside juhtimise ja protsessijuhtimise tööriistadest;
• teab protsesside juhtimise tulemusi ja riske ning omab informatsiooni tulemuste saavutamiseks ja riskide vältimiseks.

Scroll to Top