MEIE INIMESED
Aleksandr-Miina-300x300

ALEKSANDR MIINA

Äriarhitekt, Partner

+372 5269910

alex@lean.ee

Aleksandr Miina on operatsioonide juhtimise (ingl. k. operations management) ning protsesside juhtimise konsultant, nõustajaja, Lean Digital asutaja ja juhatuse liige, EASi kvalifitseeritud protsesside juhtimise diagnostika ja digitaliseerimise teekaardi konsultant, samuti EAS-i Digitaliseerimise meistriklassi koolitaja ja mentor. Praktilise kogemuse organisatsioonide ja protsesside arendamist ja digitaliseerimist (sh EASi tellitud projektid) on Aleksandr saanud läbi töökogemuse erinevates tootmisettevõtetes ning teostades arendusprojekte erinevates organisatsioonides.

Loe edasi...

Aastate pikkune kogemus on ettevõtetega erinevatest sektoritest: tootmine, teenindus, logistika, kaubandus, finantssektor, õigusvaldkond, turismisektor, projekteerimine ja teised - nii Eestis kui ka välismaal - Lätis, Leedus, Ukrainas, Venemaal, Soomes, Rootsis ja Hiinas.

Lisaks 20-aastasele praktiku kogemusele omab Aleksandr põhjalikku teoreetilist ettevalmistust tööstuse juhtimises (Industrial Engineering and Management, M.Sc.Eng ning doktoriõpingud (PhD, Business Administration)) ning digimuutuste läbiviimises ettevõtetes (M.Sc.Eng, Digimuutused ettevõttes). Lean Digital asutajana arendab Aleksandr jõuliselt äriprotsesside teadlikku juhtimist ettevõtetes, propageerib lean-liikumist Eestis, toetab digitaalsete lahenduste juurutamist ning koolitab, nõustab ja aitab ettevõtteil jõuda tõhusamate ja mõjusamate äriprotsessideni. Aleksandr omab coaching’u baasteadmisi ning on läbinud täiskasvanute koolitaja ja suhtlemistreeneri väljaõppe.

Aleksandri kaasalöömisel on Lean Digital osalenud erinevate valdkondade projektides: Lean sõnastik, Toyota Kataeestikeelne väljaanne, tootmisjuhi kutsestandard, tootmis- ja teeninduskorralduse eriala ellukutsumine TTÜs, turismisektori digitaliseerimise koolitussarja läbiviimine ja paljud teised projektid.

Roman-Zahharov-300x300

ROMAN ZAHHAROV

Arendusjuht, Partner

+372 58188040

roman@lean.ee

Roman Zahharov on LEAN DIGITALi partner ja vanemkonsultant ning rahvusvaheliste kogemustega digitaliseerimise ja äriprotsesside juhtimise ekspert, koolitaja ja õppejõud (2009-2016). Lisaks on Roman koolitaja ja mentor EAS-i digitaliseerimise meistriklassis. Tal on Tallinna Tehnikaülikoolis omandatud magistrikraad tootmise ja teeninduse juhtimises. Romanil on väga ulatuslikud kogemused nii teenindus- kui ka tootmissektoris (eriti projektipõhine tootmine) töötamisel ja nõustamisel (150+ projekti), mille hulgas on mitmete välisettevõtete konsultatsiooniprojektide läbiviimine.

Loe edasi...

Ta on konsulteerinud mitmeid kümneid ettevõtteid (100+), omab pikaajalist kogemust erinevate äriinfosüsteemidega (Dynamics AX, Dynamics Navision, SAP ERP, Monitor ERP, Movex M3, AustraERP, SCORO, Odoo, E-Ziil, GlobalReader, Evocon, jne) ning on osalenud mitmetes äriprotsesside digitaliseerimise projektides välise sõltumatu digilahenduste valideerija rollis - ERP lahenduse kui ka selle tarnija sobivuse hindajana ning ERP projekti projektijuhina.

Roman nõustab ambitsioonikaid tootmis- ja teenusettevõtteid äriprotsesside ning tiimi terviklikusarendamises: väärtuspakkumine, tarneahel, äriprotsesside digitaliseerimine, müügiprotsessiülesehitamine ja KPI'de määramine, tiimi töötamise reeglid ja metoodikad, omaniku ootuste jamõtete “sirgestamine” ning arenduste prioritiseerimine.

Siim-Sims-300x300

SIIM SIMS

Vanemkonsultant

+372 56204730

siim@lean.ee

Siim Sims aitab nii nõu kui jõuga ettevõtteid protsesside kaardistamisel ja kvaliteedijuhtimises ning teeb keerulised juhtimissüsteemid selgemaks, lihtsamaks ning arusaadavaks kõikidele ettevõtte töötajatele. Siimul on 12-aastane kogemus toiduaine tootmises, logistikas ning jaekaubanduses. Ta on juurutanud ja rakendanud spetsiifilist logistikavaldkonnas olevat toiduohutuse sertifikaati läbi mentorluse ning konsultatsiooni. Lisaks on ta ettevõtetel aidanud läbi mentorluse ja nõustamise aru saada erinevatest protsessides olevatest kitsaskohtadest ning süsteemide keerukusest läbi protsessidekaartide.

Loe edasi...

Tema tugevateks külgedeks on keeruliste protsesside lihtsamaks ja arusaadavamaks tegemine, erinevate protsesside kokku sidumine üle ettevõtte, detailide märkamine, riskide hindamine ja nõrkuste välja toomine, süsteemselt mõtlemine ning erinevate tööd lihtsustavate interaktiivsete tööriistade juurutamine ning töösse rakendamine. Siim on tugev uute lahenduste genereerimisel ja innovatiivse mõtlemisega.

Siim on olnud aastaid mentor EAS-i Digitaliseerimise meistriklasside raames, samuti on tegutsenud koolitajana. Tal on aastatepikkune kogemus väga erinevatest sektoritest ettevõtetega: lisaks ülalmärgitud toiduaine tootmise, logistika ning jaekaubandusele, on kogemust hariduse, telekommunikatsiooni, puidutööstuse, start-up, plastitööstuse, metallitööstuse, eriprojekti tööstuste ja muudes valdkondades

Jana-300x300

JANA LIIKSAAR

Konsultant

+372 56225107

jana.liiksaar@lean.ee

Jana Liiksaar on protsesside juhtimise konsultant ja mentor EAS-i Digitaliseerimise meistriklasside ning turismi digimentorluse raames. Jana tegeleb igapäevaselt erinevatele ettevõtetele digiteekaartide loomise, protsesside mudeldamise, analüüsimise ja kitsaskohtade tuvastamisega, toetab ja nõustab kliente protsesside optimeerimisel ja digitaliseerimisel. Janal on kogemust nii tootmis-, teenus- kui ka kaubandusettevõtetega. 

Loe edasi...

Varasem töökogemus IT projektijuhina IT arendusettevõttes on andnud talle väärtuslikke praktilisi teadmisi IT arendusprojektide koordineerimises, arendustööde tellimises ja digilahenduste jaoks vajalike nõuete formuleerimises, mis on oluline IT projektide edukaks läbiviimiseks. Janal on magistrikraadid ettevõtte ja ekspordi juhtimises ning õigusteaduses, samuti on ta läbinud täiendkoolitused IT projektijuhtimise alal. Lisaks peab Jana väga väärtuslikuks LEAN DIGITALis töötades omandatud praktilisi teadmisi nii protsesside mudeldamise, analüüsimise ja juhtimise kui ka erinevate ärivaldkondade juhtimise ja korraldamise osas. Varasemast ajast on tal pikk töökogemus finants-ja kindlustussektoris.

Raul Varrak-300x300 - new

Raul Varrak

Konsultant

+372 5057454

raul@lean.ee

Raul Varrak on Lean Digital konsultant, kes omab üle 20-aastast töökogemust rahvusvahelises allhanketööstuses. Viimastel aastatel on tema põhifookus olnud suunatud keerukate digitaliseerimiseprojektide läbiviimisele. Oma tugevuseks peab Raul praktilist, laiapõhjalist kogemust müügiprotsessi arendamisest kuni tootmisprotsesside peensuste timmimiseni, mis siiani on võimaldanud realiseerida hulgaliselt lisandväärtust pakkuvaid lahendusi.

Loe edasi...

Olles pikaajaliselt tegelenud tööprotsesside arendamise ja automatiseerimisega, on tal tekkinud arvukalt teadmust erinevate IT süsteemide ühildamisest, nutikate analüütika lahenduste kaasamise kasutuslugudest ja robotlahenduste kasutamisest, mis omakorda on lihtsustanud ja läbipaistvamaks muutnud mahukaid tööprotsesse.

Ta on omandanud ehitusinseneri kõrghariduse ning lõpetanud Digimuutused Ettevõttes magistriprogrammi TalTechi Infotehnoloogia teaduskonnas, täiendanud juhtimisalaseid teadmisi EBS MBA programmis.

Põnevaid ja edukaid koostööprojekte Rauli portfellist leidub nii kohalike kui ka välisettevõtetega järgmistest valdkondadest: metalli-, puidu- ja plastitöötlus, ventilatsiooni seadmete tootmise, sisustus ja pehmemööbli tootmise, transpordi, elektri ja elektroonika seadmete tootmise,logistika valdkondades.Täiendavalt on ta olnud mentoriks mitmetele tööstus ja tootmise valdkonna ettevõtetele Digitaliseerimise meistriklassi programmis ning Tehnopoli korraldatud AI arendamise töötubades.

AMRZ-800x600-05

Alisa Tšerepanova

Konsultant

+372 54501235

alisa@lean.ee

Alisa Tšerepanova on Lean Digitali äriprotsesside juhtimise konsultant, kellel on 10-aastane töökogemus transpordi ja logistika valdkonnas. Ta on tegelenud nii äriprotsesside kaardistamise, parendamisega kui ka digitaalsete lahenduste leidmise ja juurutamisega. Alisa on omandanud rakenduskõrghariduse Tallinna Tehnikakõrgkoolis Raudteetehnika erialal ning jätkanud oma õpinguid, saades TalTechi magistrikraadi Logistika ja tarneahela juhtimises. Tänu haridustaustale omab ta vajalikku teadmistebaasi, mis aitab tal tõhusalt äriprotsesse juhtida.

Loe edasi...

Alisa tugevateks külgedeks on strateegiline mõtlemine, keskendumine detailidele ning kiire kohanemisvõime, mis aitavad tal mentorina olla väärtuslikuks partneriks organisatsioonidele, kes soovivad kasutusele võtta digitaaltehnoloogia eelised ning saavutada innovatsiooni ja tõhususe eesmärgid. Alisa on teinud koostööd ettevõtetega, kes tegutsevad sellistes tegevusvaldkondades nagu: veondus (nii maanteel kui ka raudteel) ja laondus, töötlev tööstus, majutus ja toitlustus, meelelahutus ja vaba aeg. Digitaliseerimise meistriklassis on Alisa olnud mentoriks töötleva tööstuse ettevõtetele.

Jane-Laus-300x300-1

JANE LAUS

Konsultant

+372 56476350

jane@lean.ee

Jane Laus on kogenud professionaal, kellel on muljetavaldav 20-aastane karjäär. Ettevõtte müügijuhi ja projektijuhi kogemusega toob ta meie meeskonda hulgaliselt teadmisi.

Loe edasi...

Tema põhjalikud teadmised hõlmavad müügistrateegia ja projektijuhtimise keerukust, peegeldades tõestatud tulemusi kasvuvõimaluste tuvastamisel, tõhusate müügiplaanide koostamisel ja projektide täpsusel. Omades strateegilist mõtteviisi ja erakordset ärivaist, etendab ta keskset rolli organisatsiooni eesmärkide ja strateegiliste algatuste kooskõlla viimisel, muutes temast hindamatu väärtuse meie ettevõtte pideva edu suunas.

Jana-Kravtsenko-300x300

JANA KravtŠenko

Kontorijuht

+372 53558889

jana@lean.ee

Jana Kravtsenko on kontorijuht, kellel on 20-aastane kogemus ettevõtte haldusfunktsioonide järelevalve ja optimeerimise alal. Tal on palju kogemusi erinevate haldusülesannete teostamisel ning protsesside sujuvamaks muutmisel, organisatsiooni tõhususe suurendamisel ja igapäevaste toimingute tõrgeteta tagamisel.

Loe edasi...

Tema laialdased kogemused hõlmavad kontorijuhtimise erinevaid aspekte alates kontorilogistika koordineerimisest kuni tõhusate failisüsteemide juurutamiseni

OTSIME UUT MEESKONNALIIGET

Artboard 21


Me kasvame kiiresti ja vaadates tulevikku soovime laiendada oma tugevat meeskonda. Kui oled tegelenud selliste põhimõtete ja tööriistadega, nagu 2c8, OEE, Kaizen, SMED jne, ning kui sa jagad meie visiooni, siis saada e-mail aadressile  alex@lean.ee ja meie võtame sinuga ühendust.

Scroll to Top