DIGITALISEERIMISE TEEKAART

Oleme pühendunud digitaalse transformatsiooni edendamisele. Omame laialdast kogemust digitaliseerimise teekaartide loomisel.

Digiteekaart on teie ettevõtte digitaalse arengu plaan, mis aitab määratleda konkreetsed sammud ja tegevused protsesside tõhustamiseks digitaliseerimise ja automatiseerimise teel, eesmärgiga suurendada ettevõtte protsesside tõhusust ja konkurentsivõimet.

Meie teenus sisaldab:

  • Teie ettevõtte äriprotsesside kohta põhjalike mudelite koostamist, et tuvastada tõhustamist vajavad kitsaskohad ja pudelikaelad ning digitaliseerituse hetkeseis.
  • Põhjalikku analüüsi teie ettevõtte kitsaskohtadest.
  • Strateegilist plaani protsesside tõhustamiseks digitaliseerimise ja automatiseerimise abil, mis vastab teie ettevõtte ärivajadustele ja eesmärkidele.
  • Tegevuskava koostamist protsesside tõhustamise, digitaliseerimise ja automatiseerimise võimalike lahenduste osas, prioritiseerides muudatusi ja lahendusi, mille mõju ettevõtte majandustulemustele või ettevõtte toimimisele on suurim.
  • Hinnangut küberturvalisuse vajadustele.

EAS toetab digitaliseerimise teekaardi koostamist, kattes 50-70% abikõlbulikest kuludest. Pärast digiteekaardi valmimist on võimalik taotleda EAS-ist digipöörde toetust, millega finantseeritakse kuni 50% digilahenduste kasutuselevõtu kuludest.

Meie eesmärk on muuta teie ettevõtte digitaalne ümberkujundamise protsess võimalikult sujuvaks ja tulemuslikuks. Meie asjatundlik meeskond toetab teid igal sammul, alates digiteekaardi koostamisest kuni toetuse taotlemise nõustamiseni.

Pärast digiteekaardi valmimist oleme edukalt toetanud kliente tarkvarade pakkujatega läbirääkimisel,
tarkvarade juurutamisel ning muudatuste elluviimisel organisatsioonis

Võtke meiega ühendust, et arutada, kuidas saame olla abiks teie ettevõtte digitaalse potentsiaali arendamisel.

Võtke meiega ühendust
Scroll to Top