äriprotsesside juhtimise süsteem

Lean Digital on välja töötanud äriprotsesside juhtimise süsteemi - Business Management System (BMS) DNA®, mis on võimas vahend ettevõtte äriprotsessidest ülevaate saamiseks, protsesside analüüsiks, parendamiseks, optimeerimiseks ning digitaliseerimiseks.

BMS DNA® võtab kokku ning fikseerib ära väärtuslikud teadmised, mis on vajalikud protsesside toimimiseks ning mis on üldjuhul üles täheldamata ning tihti vaid kogenud töötajate või juhtide teada, samuti asendab ning lihtsustab oluliselt kirjalike protseduuride jälgimist ja täitmist.

BMS DNA® võimaldab järgmist:

 • tõhustada protsesse
 • digitaaliseerida ja automatiseerida
 • salvestada teadmisi
 • luua küberturvalisuse alus
 • saada ülevaatlik vaade ettevõtte toimimisest
 • ühendada strateegia äriprotsessidega
 • vähendada juhtimistasemeid
 • leida sobivad allhanke protsessid
 • väärtustada äri oskusteavet
 • suurendada ettevõtte vara
 • analüüsida ettevõtte juhtimissüsteemi toimimist puudutavaid andmeid
 • hinnata ja aru saada ettevõtte toimimisest enne selle ostmist või äriühingute ühinemist
 • Business Management System DNA® on ettevõtte immateriaalne põhivara, kus ettevõtte DNA – protsessid, vastutus, teadmised, oskusteave, KPI-d, organisatsioonikultuur ja strateegia – on kodeeritud ning seda kasutatakse jätkusuutlikuks äri arendamiseks ja kasvatamiseks.

  äriprotsesside juhtimise süsteemi metodoloogia

  Scheme
  Scroll to Top